Culinaire Ambiance kookt voortaan op het fornuis van Mediageuzen

Culinaire Ambiance wordt voortaan uitgegeven door Mediageuzen, een jonge, dynamische uitgeverij. Een woordje uitleg.

Zoals je wellicht al opgevangen hebt in de pers, verandert er een en ander bij Culinaire Ambiance. Voortaan wordt jouw lijfblad uitgegeven door Mediageuzen, een jonge en dynamische uitgeverij.

Mediageuzen? De naam verwijst naar de term 'geus', afkomstig van het Franse gueux of bedelaar, ontleend aan een uitspraak van  Karel van Berlaymont, een raadsheer van de landvoogdes Margaretha van Parma. "Geus" was oorspronkelijk een spotnaam voor wie zich in de 16de eeuw verzette tegen het Spaanse bewind.

Na verloop van tijd werd de spotnaam een eretitel en in het huidig taalgebruik is een 'geus' iemand die zich afzet tegen de gevestigde waarden.

En dat is wat Mediageuzen wil zijn. In een medialandschap waar schaalvergroting en verschraling de norm zijn en waarin de koek wordt verdeeld tussen een beperkt kransje van alsmaar groter wordende mediaconcerns, roeit de jonge Uitgeverij Mediageuzen tegen de stroom in om met een klein maar gedreven team tussen de gevestigde waarden kwaliteitsjournalistiek te brengen.

Ook bij Mediageuzen blijft Culinaire Ambiance de gastronomische lat hoog leggen, met verrassende recepten, intrigerende reportages en interviews met chefs die het verschil maken, en brengen we vers van de pers al het culinaire nieuws.

Facebook comments